skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรในชนบทของประเทศจีน

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรในชนบทของประเทศจีน

ข้อคิดเพื่อการประยุกต์ใช้เกี่ยวกับกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทของจีน เปิดเผยถึงความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะในการเพาะปลูกของฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งเครื่องจักรกลอัจฉริยะด้านการเกษตร ได้กลายเป็นจุดเด่นที่ทำให้การเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรได้ผลดียิ่ง เนื่องจากจีนได้ติดตั้งระบบเป่ยโต่ว (北斗) กับเครื่องจักรกลอัจฉริยะด้านการเกษตรจำนวน ๖๐๐,๐๐๐ เครื่อง โดยเทคโนโลยีดังกล่าวได้ช่วยในการเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างแม่นยำและช่วยในการป้องกันแมลงที่เป็นศัตรูพืชได้ทันเวลามากขึ้น กล่าวคือ นายหม่า หงกวง (马红光) ผู้อำนวยการสหกรณ์การเกษตรทันสมัยลวี่กู่เฟิงของเขตเซียงหยัง กล่าวว่า “เมื่อเทียบกับเครื่องจักรกลเก่า เครื่องจักรกลอัจฉริยะใช้แรงงานต่ำทำงานแม่นยำขึ้นจึงกลายเป็นผู้ช่วยที่ดีของชาวนา โดยที่นาข้าวสาลีของหมู่บ้านว่ายโกว เขตเซียงหยัง เมืองเซียงหยัง มณฑลหูเป่ย ซึ่งได้ใช้โดรนที่ได้ติดตั้งระบบเป่ยโต่วและมีหน้าจอของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำให้สามารถพ่นยาฆ่าแมลงด้วยความแม่นยำ รวมทั้งประหยัดปริมาณน้ำและน้ำยาได้เป็นจำนวนมาก”

 

ภาพโดย Xu Hongxing (จาก http://www.news.cn/local/2022-03/27/c_1128507906.htm)

นายอวี๋ เถี่ยหลง (于铁龙) เจ้าหน้าที่ทางเทคนิคของศูนย์การเกษตรและเครื่องจักรกลอัจฉริยะ ในมณฑลเฮยหลงเจียง กล่าวว่า “การทำงานแบบไม่ใช้แรงงานคนในกระบวนการผลิตเพียงส่วนเดียวเป็นรูปแบบการทำงานที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในฟาร์มชีซิง ของกลุ่มบริษัทเป่ยต้าฮวง โดยปีนี้จะทำให้กระบวนการผลิตข้าวเป็นแบบไม่ใช้แรงงานคนในทุกขั้นตอนบนที่นาประมาณ ๑๕,๐๐๐ หมู่ หรือ ๑,๐๐๐ เฮกตาร์ (หน่วยพื้นที่ของจีน ๑ หมู่ เท่ากับ ๑๕ เฮกตาร์)”

นายหลิ่ว อี้หลง (柳义龙) เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับที่นาของสหกรณ์การปลูกธัญญาหารเคอโยวของอำเภอหนิงจิ้น มณฑลเหอเป่ย แนะนำว่า สำนักงานเกษตรและกิจการชนบทของอำเภอหนิงจิ้นได้สร้างสถานีตรวจโรคและแมลงที่เป็นศัตรูพืช โดยใช้โดรนในการทำงานทางด้านการป้องกันแมลงและการกำจัดวัชพืช ทำให้สามารถดูแลสภาพของต้นกล้า ความชื้น โรคและแมลงในที่นา รวมทั้งคาดการณ์ประเภทและแนวโน้มของแมลง ตลอดจนการพ่นยาก็เป็นการดำเนินงานตามข้อเสนอของเจ้าหน้าที่เทคนิค

นอกจากนี้ อำเภอหนิงจิ้นยังได้สร้างจุดสำรวจอุตุนิยมวิทยา ๑๙ จุด ครอบคลุมที่นาประมาณ ๑.๐๙ ล้านหมู่ หรือ ๗๒,๖๖๗ เฮกตาร์ ซึ่งสามารถกำกับดูแลองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยาได้ ๑๐ อย่าง เช่น อุณหภูมิ ปริมาณน้ำ และปัจจัยอื่นๆ ตลอดเวลา รวมทั้งสามารถให้การบริการทางอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทำให้ชาวนาบริหารที่นาได้ดีขึ้นและช่วยลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติได้อีกด้วย

 

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.news.cn/local/2022-03/27/c_1128507906.htm )

 


ติดตามข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิสัมมาชีพเพิ่มเติมได้ที่: 

https://www.facebook.com/sammachiv
https://www.facebook.com/chumchonmeedee
https://www.youtube.com/user/RightLivelihoods

ไม่มีภาพกิจกรรม

ไม่มีวิดีโอ

Back To Top