skip to Main Content
“นาตีน กรีน วิลเลจ เฟสติวัล 2020″ ก้าวใหม่ของการท่องเที่ยวชุมชนวิถีมุสลิม

“นาตีน กรีน วิลเลจ เฟสติวัล 2020″ ก้าวใหม่ของการท่องเที่ยวชุมชนวิถีมุสลิม

“นาตีน กรีน วิลเลจ เฟสติวัล 2020”

ก้าวใหม่ของการท่องเที่ยวชุมชนวิถีมุสลิม

เรื่องโดย : chayanit khemkald

ถ้าพูดถึงจังหวัดกระบี่ สิ่งแรกที่ใครจะคิดถึงคงจะเป็นการไปเที่ยวทะเล นั่งเรือชมเกาะ ดำน้ำดูปะการัง แต่อีกจุดเช็คอินที่น่าสนใจ สอดรับกับเทรนการท่องเที่ยวปัจจุบัน คือ การเยี่ยมชมและเรียนรู้วิถีชุมชนของคนในพื้นที่

“ชุมชนบ้านนาตีน” เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีความน่าสนใจ และเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง เป็นชุมชนที่มีศักยภาพ พร้อมพัฒนาและไม่อยู่อย่างหยุดนิ่งตามกาลเวลาที่ค่อยๆ แปรเปลี่ยนไป เพราะมีผู้นำที่เข้มแข็งและความร่วมมือร่วมใจจากคนในชุมชน ทำให้มีการพัฒนาเป็นชุมชนด้านการท่องเที่ยว สอดรับกับกระแสโลก และยังคงไม่ละทิ้งวิถีเดิมไว้ วันนี้ทุกคนในชุมชนพร้อมชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ มาร่วมเรียนรู้วิถีไปกับพวกเขาด้วยความเข้าใจและเต็มใจ

ชุมชนบ้านนาตีน นั้นมาจาก ชื่อหมู่บ้าน “นาตีน” ที่เดิมทีบริเวณนี้เป็นพื้นที่ปลูกข้าวทำนา และนาจะอยู่ “ปละตีน” หมายถึง ด้านทิศเหนือของบ้านใหญ่ จึงเป็นที่มาของหมู่บานที่เรียกขานกันว่า “บ้านนาตีน” หมู่บ้านนี้มีการรวมตัวจัดตั้งเป็น “วิสาหกิจชุมชนบ้านนาตีน” ตั้งแต่ปี 2530 จากคนในพื้นที่ หมู่ 4 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ซึ่งแต่เดิมอาชีพหลักของคนในชุมชน คือ การทำการเกษตร และประมง แต่ด้วยความเปลี่ยนแปลงทางสังคม หากจะทำสิ่งเดิมๆ อาจไม่เป็นผลดีต่อการสร้างรายได้ให้แต่ละครัวเรือน และชุมชนได้มองเห็นโอกาสในการหารายได้เพิ่มเติมด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้แกนนำการร่วมพัฒนาชุมชน ของ “คุณบัญชา แขวงหลี” ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาตีน ทำให้ชุมชนบ้านนาตีน ในปัจจุบัน แม้ว่าทุกคนจะประกอบอาชีพเดิมของตัวเอง แต่ก็มีการปรับตัวเพื่อเปิดหมู่บ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว ในรูปแบบ “การท่องเที่ยวโดยชุมชน”

ชุมชนนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ มากมาย และหนึ่งในนั้น คือ มูลนิธิสัมมาชีพ ที่เลือกให้ วิสาหกิจชุมชนบ้านนาตีน เป็นหนึ่งในวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับรางวัล ประเภทการบริการและการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในงานรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ปี 2561 ที่จุดเด่นคือ “เสน่ห์วัฒนธรรมธรรมของชาวมุสลิม”

ในปีนี้เอง ช่วงวันที่ 6 – 8 มีนาคม ที่ผ่านมา ชุมชนบ้านนาตีน ได้จัดงาน “นาตีน กรีน วิลเลจ เฟสติวัล 2020” ปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง และสมาคมท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกระบี่ โดยภายในงานมีการออกร้านสินค้าชุมชนที่รวมเอา 14 กลุ่มอาชีพไว้ด้วยกัน

เราจะได้เห็นวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นที่ของชุมชน ทั้งอาหารคาว หนาว จากในชุมชนและเครือข่ายพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง อันได้แก่ ขนมครก ขนมโค ไอศกรีมจากข้าวและมะละกอ ขนมจีนแกงกะทิและแกงไตปลา ไก่กอและ และอื่นๆ มีมากมาย

ไฮไลท์ที่น่าสนใจและไม่ได้เห็นกันได้ทั่วไปบ่อยๆ คือการหีบอ้อย เป็นภูมิปัญญาการคั้นน้ำอ้อยสดโดยไม่ต้องพึ่งเครื่องจักร ที่กว่าจะได้มาแต่ละหยดต้องลงแรงกันมาอยู่ทีเดียว

นอกจากนี้ยังมีการแสดงจากเยาวชนของโรงเรียนในพื้นที่ เช่น การแสดงโปงลางชาวเกาะ มโนราต่อตัว และการแสดงอื่นๆ ที่มีทุกวันตลอดการจัดงาน และการประกวดวาดภาพในหัวข้อ “หมู่บ้านสีเขียวของฉัน” ซึ่งทางมูลนิธิสัมมาชีพได้ให้การสนับสนุนของรางวัลให้แก่น้องๆ เยาวชนที่เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ด้วย

 

สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งภายในงานคือ ชุมชนได้นำแนวคิดเรื่อง “ตลาดสีเขียว” เข้ามาใช้ในการจัดงานครั้งนี้ โดยการเน้นให้ใช้วัสดุจากธรรมชาติ ในการทำบรรจุภัณฑ์

 

          นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงให้เห็นถึง กลุ่มอาชีพที่มีในชุมชน และทุกคนสามารถเข้ามาสัมผัสและเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง อย่างเช่น การทำผ้าบาติก การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว การเลี้ยงแพะ การต่อเรือ ฯลฯ

บรรยากาศภายในงาน แสดงให้เห็นถึงวีถีและความเป็นอยู่ที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว และการตกแต่งภายในงานสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์ เวทีจัดแต่งเป็นรูปเรือแสดงให้เห็นถึงวิถีชุมชนที่มีการทำประมง และพื้นที่ล้อมรอบด้วยสวนป่า ที่นั่งเป็นกองฟาง มีโคมไฟประดับตลอดแนว

การจัดงานในครั้งนี้ทำให้เห็นได้ว่าชุมชนบ้านนาตีนมีความเข็มแข็งที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อ ขยายงานออกไปให้สาธารณะได้เห็นเป็นที่ประจักษ์แก่สายตา ด้วยเป็นการประชาสัมพันธ์จุดน่าสนใจของตัวชุมชน และความร่วมมือของคนในพื้นที่ เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวที่เน้นการทำงานของคนชุมชน และการพัฒนาไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

 

ณ ปัจจุบันการดำเนินการกิจการโฮมสเตย์ของชุมชน ได้มีการเชื่อมโยงการทำงาน จากเครือข่ายของธนาคารออมสิน โดยมีมูลนิธิสัมมาชีพเป็นตัวกลางในการประสานการร่วมงาน และเสนอพื้นที่ของโฮมสเตย์ชุมชนบ้านนาตีน กับทางออมสินซึ่งทำงานร่วมกับ Air bnb ให้นำโฮมสเตย์เข้าสู่ระบบการจองที่พักในหน้าเว็บไซต์ของ Air bnb ซึ่งมีกฎเกณฑ์และข้อบังคับที่ต้องได้มาตรฐานที่ตั้งไว้ และนั่นแสดงให้เห็นแล้วว่าโฮมเตย์ของชุมชนบ้านนาตีนนั้นมีความพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ ซึ่งถือเป็นการยกระดับการท่องเที่ยงของชุมชนอีกขั้นหนึ่ง

โดยตอนนี้โฮมสเตย์ 2 หลังด้วยกันที่ถูกนำเข้าระบบการจองที่พักของ Air bnb ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเข้าพักค้างและร่วมทำกิจกรรม ตามโปรแกรมการท่องเที่ยวของชุมชน นอกจากนี้การขยายงานในอนาคตที่มูลนิธิสัมมาชีพมีแผนงานร่วมกับทางชุมชน จะเชื่อมโยงการทำงานกับทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สำหรับการจัดสอบเพื่อการรับรอง “สมรรถนะ” ของกำลังคนตามมาตรฐานอาชีพในเรื่องการท่องเที่ยวชุมชน โดยการเชื่อมต่องานที่เกิดขึ้น ถือเป็นการขับเคลื่อนการลงนามความร่วมมือ “สานพลังขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว” ที่มีการลงในไปในงานครบรอบ 10 ปี มูลนิธิสัมมาชีพ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

ชุมชนบ้านนาตีน นับเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีความน่าสนใจ ด้วยการนำเสนออัตลักษณ์ชุมชนผ่านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นส่วนสร้างรายได้และสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนให้แก่ชุมชน และชุมชนจะไม่สามารถประสบความสำเร็จมาได้ไกลถึงขนาดนี้ได้ หากขาดผู้นำที่เข้มแข็งและความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน ที่พร้อมพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ให้ก้าวทันกระแสการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลง …

ไม่มีภาพกิจกรรม

ไม่มีวิดีโอ

Back To Top