skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
นาตีน กรีน วิลเลจ เฟสติวัล 2021 ภาพสะท้อนการนำเสนออัตลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น สู่การจัดการท่องเที่ยวชุมชนอย่างเข้มแข็ง

นาตีน กรีน วิลเลจ เฟสติวัล 2021 ภาพสะท้อนการนำเสนออัตลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น สู่การจัดการท่องเที่ยวชุมชนอย่างเข้มแข็ง

“นาตีน กรีน วิลเลจ เฟสติวัล 2021”

ภาพสะท้อนการนำเสนออัตลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น สู่การจัดการท่องเที่ยวชุมชนอย่างเข้มแข็ง


หากพูดถึง จังหวัดกระบี่ หลายคนคงนึกถึง เมืองแห่งท้องฟ้าสวย ทะเลใส กิจกรรมยอดฮิตของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ คือ การทัวร์เกาะ ดำน้ำ ดูปะการัง แต่หารู้ไม่ว่า จังหวัดกระบี่ มีชุมชนชาวมุสลิม ที่ยังคงรักษาประเพณี วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ท้องถิ่นดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี นั่นคือ ชุมชนบ้านนาตีน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “โฮมสเตย์บ้านนาตีน” พร้อมให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้เข้าไปสัมผัส เรียนรู้ วิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวมุสลิมโดยแท้ ภายใต้การบริหารการจัดการการท่องเที่ยว ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านนาตีน

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านนาตีน ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ องค์กรที่ได้รับรางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2561 ประเภทการบริการและการท่องเที่ยวโดยชุมชน จากนำทุนทางสังคม วัฒนธรรม อัตลักษณ์ท้องถิ่น สู่การบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างเข้มแข็ง สร้างรายได้แก่สมาชิกในชุมชน โดยเชื่อมโยงกิจกรรมท่องเที่ยวเข้ากับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มประมงพื้นบ้าน กลุ่มผ้าบาติก กลุ่มโฮมเสตย์เป็นต้น

สิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างเข้มแข็ง ของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ คือ งานนาตีน กรีนวิลเลจ เฟสติวัล ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำในทุก ๆ ปี ในช่วงวันที่ 26-28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 จากความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านนาตีน อบต. อ่าวนาง และสมาคมท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกระบี่ บรรยากาศภายในงานได้สะท้อนภาพวิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวมุสลิม และรูปแบบการจัดงานที่แฝงไปด้วยการสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์ต่าง ๆ มากมาย

ภายในงานเราได้เห็นการจัดแสดงวัฒนธรรมทางด้านอาหารพื้นถิ่น จากการรวบรวมร้านค้าภายในชุมชนกว่า 30 ร้าน  ชุมชนได้นำเสนออาหารทั้งคาว และหวานที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น อย่างเช่น ขนมทุ่งโพล่ง ลักษณะคล้ายขนมต้มภาคกลาง สอดใส่ด้วยน้ำตาลแว่น ต้มสุกและคลุกมะพร้าว รสชาติหอม หวาน เหนียวนุ่ม ขนมต้มใบกะพ้อ ทำจากข้าวเหนียวผัดกะทิ ห่อด้วยใบกะพ้อ

ที่ไม่ได้พบเห็นกันโดยทั่วไปบ่อย ๆ นั่นคือ การหีบอ้อยแบบโบราณ กรรมวิธีการคั้นน้ำอ้อยสด โดยไม่ผ่านเครื่องจักร ต้องอาศัยแรงกันมากทีเดียว กว่าจะได้เป็นน้ำอ้อยแต่ละหยด บรรจุลงให้กระบอกไม้ไผ่พร้อมดื่ม  

อีกจุดเด่นของงาน คงจะหนีไม่พ้นการเชื่อมโยงแนวคิด ตลาดสีเขียว เข้ากับการจัดงาน โดยส่งเสริมการให้ใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น จาน หรือแก้วน้ำ จากใบกาบหมาก ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในเกิดประโยชน์ เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนรวมในการบริหารจัดการ จากการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นมาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ผ่านการประดับ ตกแต่งหน้าร้าน สอดรับกับการอนุรักษ์และปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม

 

การแสดงพื้นถิ่นชาวมุสลิม จากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ซึ่งในแต่ละชุดการแสดง กลุ่มผู้แสดงจะเป็นเด็กชั้นอนุบาลถึงมัธยม ซึ่งสามารถถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้ประจักษ์แก่ผู้ร่วมงานได้อย่างน่าชื่นชม เช่น การรำมโนราห์ การขับร้องเพลงการขับร้องอนาชีด หรือชุดระบำบาติก นอกจากนั้น ภายในงานยังได้สะท้อนภาพวิถีชีวิตชาวมุสลิม ผ่านกิจกรรมของกลุ่มอาชีพในชุมชน เช่น การเลี้ยงแพะ การทำผ้าบาติก สร้างการมีส่วนร่วมให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือปฏิบัติ เพื่อซึมซับวิถีชีวิตคนในชุมชนอย่างแท้จริง

 

รูปแบบการตกแต่งภายในงาน ได้ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ที่สะท้อนความหมายเชิงสัญลักษณ์ ผ่านวิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน สิ่งหนึ่งที่เป็นความประทับใจของผู้เขียน คือ การนำใบจากมาประดิษฐ์เป็นแมงกะพรุน ประดับเป็นโคมไฟภายในงาน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์น้ำ ส่องแสงสว่างไสวใต้ท้องทะเล ช่วยเพิ่มบรรยากาศภายในงานให้รู้สึกถึงการอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว

รวมทั้งในช่วงพิธีเปิดของงาน ชุมชนได้เชิญชวนประธานในพิธี จำลองวิถีประมงพื้นบ้าน ผ่านการวางไซหมึก สร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนได้สัมผัสวิถีประมงพื้นบ้านผ่านการให้ความหมายเชิงสัญลักษณ์

อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนเห็นว่า ชุมชนบ้านนาตีน สามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวได้อย่างเข้มแข็ง นั่นคือ การเชื่อมร้อยภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน พัฒนาและเติมเต็มองค์ความรู้การจัดการท่องเที่ยวให้ทันต่อยุคสมัย เพื่อยกระดับการจัดการท่องเที่ยว โดยเมื่อไม่นานมานี้วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านนาตีน ได้รับมาตรฐาน Safety & Health Administration (SHA) การันตีความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในการเปิดบ้านตอนรับนักท่องเที่ยวในสถานการณ์ COVID-19 ภายใต้การส่งเสริมของมูลนิธิสัมมาชีพและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  

ท้ายที่สุดแล้ว ชุมชนบ้านาตีน ถือเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจ สามารถนำเสนออัตลัษณ์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น อันเรียกได้ว่าเป็นทุนทางสังคม พัฒนาให้เกิดประโยชน์ผ่านการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชน บนความเข้มแข็งของผู้นำ และความสามัคคี ร่วมใจกันของสมาชิกในชุมชน  ส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้ และก่อเกิดสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในท้องถิ่น  ในมุมมองของผู้เขียน จึงเรียกได้ว่า ชุมชนบ้านนาตีน เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนได้อย่างแท้จริง

เขียนโดย กมลทิพย์ ศรีอรรคพรหม
ขอบคุณรูปภาพจาก Facebook fangpage: บ้านนาตีน จังหวัดกระบี่และ Krabi Focus and Shoot


ติดตามข้อมูลข่าวสานของมูลนิธิสัมมาชีพเพิ่มเติมได้ที่:

https://www.facebook.com/sammachiv

https://www.facebook.com/chumchonmeedee

https://www.youtube.com/user/RightLivelihoods

ไม่มีภาพกิจกรรม

ไม่มีวิดีโอ

Back To Top