skip to Main Content
พลาดไม่ได้ !! รวมพลคน LFC 1-9 ครั้งที่ 2 คืนสู่เหย้าบอกเล่าประสบการณ์และพบปะสังสรรค์ เสาร์ 17 สิงหาคม นี้ ณ สโมสร วปอ.

พลาดไม่ได้ !! รวมพลคน LFC 1-9 ครั้งที่ 2 คืนสู่เหย้าบอกเล่าประสบการณ์และพบปะสังสรรค์ เสาร์ 17 สิงหาคม นี้ ณ สโมสร วปอ.

          สืบเนื่องจากในปีนี้ครบรอบ 10 ปี “มูลนิธิสัมมาชีพ” ภารกิจหนึ่งที่ทางมูลนิธิสัมมาชีพและชาว LFC ทุกรุ่นได้ร่วมกันจัดงาน “คืนสู่เหย้า ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง” ครั้งที่ 2 โดยมี “พลตรีดร.เจนวิทย์ ยามะรัตน์” เป็นประธานคณะกรรมการจัดงาน และมีผู้แทนของ LFC แต่ละรุ่นร่วมเป็นกรรมการ ซึ่ง LFC รุ่นที่ 2 จะเป็นแกนหลักในการจัดงานครั้งนี้ โดยจะมี LFC ที่อยู่ในคณะกรรมการอื่นๆ ช่วยสนับสนุนงาน อาทิ คณะกรรมการภาคีสัมพันธ์ คณะกรรมการขับเคลื่อนงานผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น

 

 

          งานนี้นับเป็นการรวมพลผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้นำ-เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด โดยจะรวมพล LFC ตั้งแต่รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 9 ซึ่งผ่านการอบรมมาแล้ว 1,064 คนกระจายอยู่ทุกองค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนทั่วประเทศ

          วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้สมาชิก LFC ทุกรุ่นได้มีโอกาสพบปะพูดคุย บอกเล่าประสบการณ์ในการทำงาน โดย “ธีมงาน” จะเป็นเรื่องราวของการครบรอบ 10 ปีมูลนิธิสัมมาชีพ และ LFC 10 ปีแห่งการขับเคลื่อน สู่การเปลี่ยนแปลง โดยจะฉายให้รับชมเป็น VDO ถ่ายทอดความประทับใจ

 

 

          ภายในงานนี้จะให้แต่ละรุ่นส่ง “คนต้นแบบ LFC” ประจำรุ่นมาบอกเล่าเรื่องราวการทำงานเพื่อชุมชน การทำงานเพื่อสังคม ซึ่งคนต้นแบบ LFC นี้คือ คนที่ได้รับการยอมรับจากเพื่อนๆ ว่ามีบทบาทสำคัญในการทำงาน ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรและเจตนารมณ์ของมูลนิธิสัมมาชีพ

 

 

          เมื่อแต่ละรุ่นเลือกได้แล้วจะมีคณะกรรมการ “ขับเคลื่อนโครงการผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง” มาพิจารณากลั่นกรองให้เหลือรุ่นละ 1 ซึ่งเป็นคนต้นแบบ LFC ในรุ่นนั้นๆ มาบอกเล่าประสบการณ์ให้สมาชิก LFC ที่มาร่วมงานได้ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตรงนี้ถือเป็นไฮไลท์ของการจัดงานคืนสู่เหย้า LFC ครั้งนี้เลยทีเดียว

          นอกจากนี้จะมีปาฐกถาพิเศษของบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ LFC ซึ่งทาง คณะกรรมการกำลังอยู่ระหว่างการหารือ ทั้งหัวข้อที่จะปาฐกถาและวิทยากรที่มีความเหมาะสมคาดว่าจะสรุปได้เร็วๆ นี้ อย่างไรก็ตามเชื่อว่าทั้งหัวข้อและบุคคลที่จะเป็นองค์ปาฐก จะได้รับการยอมรับและทุกคนสนใจอยากเข้ามาฟังอย่างแน่นอน

 

 

          นอกจากนี้จะถือโอกาสแสดงความยินดี กับสมาชิกของ LFC ที่มีโอกาสไปทำงานการเมืองในตำแหน่งวุฒิสมาชิก (ส.ว.) และสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.) อีกด้วย

 

 

          สำหรับรายละเอียดการจัดงานนั้น จะใช้ธีมชุดขาว โดยพี่น้องชาว LFC มาร่วมงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่จะมีการตั้งกล่องรับบริจาคให้ผู้มีความประสงค์จะบริจาคแทน และจะขอรับการสนับสนุนจากรุ่นต่างๆ นอกจากนี้จะมีการประมูลของเพื่อหารายได้เข้ามูลนิธิสัมมาชีพ โดย พลตรี ดร.เจนวิทย์ ประธานคณะกรรมการจัดงาน มอบภาพพระพุทธเจ้าที่ได้จากการบวชที่ประเทศอินเดีย จำนวน 3 รูป

 

 

 

          สำหรับอาหารจะเป็นแบบบุฟเฟ่ต์จัดเป็นซุ้มอาหาร โดยมีสมาชิกบางคนเสนอตัวบริจาคซุ้มอาหารบ้างแล้ว นอกจากนี้ในแต่ละรุ่นก็จะจัดหาอาหารมาสมทบอีกด้วย

 

 

 

          งาน “คืนสู่เหย้า ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง” ครั้งที่ 2 นี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 – 20.00 น. ณ อาคารพฤกษชาติพระทรงชัย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สโมสร วปอ. วิภาวดีรังสิต) เป้าหมายผู้ที่จะมาร่วมงานในครั้งนี้ไม่น้อยกว่า 300 คน จากทั้งหมด 9 รุ่น

          นอกจากจะได้พบปะแลกเปลี่ยนกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องชาว LFC ยังจะได้รับฟังประสบการณ์จากคนต้นแบบ LFC และปาฐกถาพิเศษ รับรองว่านอกจากจะอิ่มหนำสำราญแล้ว ยังมีสาระความรู้เป็นอาหารสมองให้กับพี่น้องชาว LFC ที่มาร่วมอีกด้วย

ไม่มีภาพกิจกรรม

ไม่มีวิดีโอ

Back To Top