skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
มสช. ร่วมกับ Bangkok World หารือแนวทาง “ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชน”

มสช. ร่วมกับ Bangkok World หารือแนวทาง “ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชน”

มสช. ร่วมกับ Bangkok World หารือแนวทาง

“ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชน”

 

เมื่อวันอังคารที่ 10  มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. ดร.พิมพ์พันธุ์ ศรีพิพิธ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการ Bangkok World ผู้แทนจาก Bangkok World ได้เข้าร่วมหารือกับคุณวลัยพร ทิพยศุภลักษณ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิสัมมาชีพ ณ  ห้องประชุมชั้น 2 มูลนิธิสัมมาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุยรายละเอียดและกำหนดแนวทางของการจัดงาน “ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชน” เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

 

 

โดยแนวทางการเปิดพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าของชุมชน ในการหารือครั้งนี้ได้ข้อสรุปว่า พื้นที่ในการออกร้านโดยการสนับสนุนของทาง Bangkok World จะแบ่งพื้นที่ในการออกบูธ ให้ชุมชนจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายฟรี และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างความร่วมมือในการทำงานครั้งนี้และเป็นภาคีเครือข่ายในการจัดงานให้เกิดรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนในการสร้างเศรษฐกิจจริง โดยหลังจากนี้จะมีการวางแผนการทำงาน และร่วมขับเคลื่อนงานกันอย่างต่อเนื่อง

 

 


ติดตามข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิสัมมาชีพเพิ่มเติมได้ที่:

 

https://www.facebook.com/sammachiv

https://www.facebook.com/chumchonmeedee

https://www.youtube.com/user/RightLivelihoods

ไม่มีภาพกิจกรรม

ไม่มีวิดีโอ

Back To Top