skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
มูลนิธิสัมมาชีพประชาสัมพันธ์หนังสือ “อัตชีวประวัติของพุทธทาสภิกขุ เล่าไว้เมื่อวันสนธยา ฉบับคนหนุ่มสาว”

มูลนิธิสัมมาชีพประชาสัมพันธ์หนังสือ “อัตชีวประวัติของพุทธทาสภิกขุ เล่าไว้เมื่อวันสนธยา ฉบับคนหนุ่มสาว”

อัตชีวประวัติของพุทธทาสภิกขุ
เล่าไว้เมื่อวันสนธยา
ฉบับคนหนุ่มสาว

 

ผมตั้งใจจัดพิมพ์หนังสือสำคัญเล่มนี้อีกครั้งพร้อมโปสเตอร์ “มณฑลชีวิตพุทธทาสภิกขุ” ด้วยใจปลื้มปีติ

เพราะจะได้นำเรื่องราวชีวิตที่ทรงคุณค่าของท่านอาจารย์พุทธทาส
ออกเผยแพร่ให้กว้างขวางขึ้น

โดยเฉพาะเพื่อให้หมู่คนรุ่นใหม่
ได้รู้จักบุรุษแก้วสามัญชนของมาตุภูมิเราเอง

ผมดีใจที่ออกทันวันคล้ายวันเกิดท่านครบ ๑๑๕ ปีในไม่กี่วันข้างหน้านี้

เล่มนี้เป็นฉบับเล่มเล็กลงและราคาย่อมเยาว์ลงมากด้วย
แต่คุณภาพไม่ได้ลดลง และยังมีรูปที่สื่อเรื่องมากขึ้นและชัดเจนขึ้นด้วย

ช่วยกันซื้อและฝากกระจายข่าวด้วยนะครับ

ประชา หุตานุวัตร
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

และนี่คือ​link​สั่งหนังสือครับ

https://forms.gle/VjSprU7aTo5SagFL9

 

โอนเงินค่าหนังสือได้ที่
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาไอคอนสยาม
เลขที่ 0758979105
ชื่อนายประชา หุตานุวัตร และ น.ส.พรพิมล สันทัดอนุวัตร

 


ติดตามข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิสัมมาชีพเพิ่มเติมได้ที่:

https://www.facebook.com/sammachiv

https://www.facebook.com/chumchonmeedee

https://www.youtube.com/user/RightLivelihoods

ไม่มีภาพกิจกรรม

ไม่มีวิดีโอ

Back To Top