skip to Main Content
“รวยบุญ”ธุรกิจเพื่อสังคมของคนรุ่นใหม่

“รวยบุญ”ธุรกิจเพื่อสังคมของคนรุ่นใหม่

“รวยบุญ”ธุรกิจเพื่อสังคมของคนรุ่นใหม่ “บุษยรัตน์ “ที่เกิดแรงบันดาลใจอยากมีกิจการเล็กๆสร้างรายได้ สร้างบุญผ่านภูมิใจปัญญาดั้งเดิม จึงเป็นที่มาของธุรกิจผ้าธรรมชาติ ที่เกื้อกูลระหว่างคนกับคน คนกับวัฒนธรรมและคนกับต้นไม้

บริษัท รวยบุญ กรุ๊ป จำกัด

โดย  คุณบุษยรัตน์  ผัดผล

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

ราวต้นเดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 ในสภาวะบรรยากาศสังคมที่ซับซ้อน จึงเกิดห้วงอารมณ์อยากใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายกับกิจการเล็กๆในจังหวัดบ้านเกิดอย่างเมืองน่าน แถมยังได้บุญด้วย จึงเป็นที่มาของชื่อ “รวยบุญ” เราจะสร้างรายได้และสร้างบุญไปพร้อมๆกันผ่านภูมิปัญญาดั้งเดิม คือ “ผ้าธรรมชาติ”

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

เป้าหมายหลัก คือ “ความอยาก” ความอยากแรก คือ อยากที่จะทำกิจการ อยากทำอะไรเพื่อสังคม เราจึงได้แนวคิดเรื่อง “กิจการเพื่อสังคม” หรือ Young Social Enterprise ซึ่งเป็นแนวคิดธุรกิจที่แสวงหารายได้ และช่วยแก้ไขปัญหาทางสังคม และนี่จึงแนวคิดนี้สอดคล้องกับความอยากของเรา “ผ้าธรรมชาติ” จึงเป็นความอยากอย่างที่สองที่เราต้องการรักษาและอยากเห็นการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ระหว่าง คนและคน, คนและวัฒนธรรม และ คนและต้นไม้

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

– สร้างพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อ
– สร้างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นความหลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการ ผ่านดีไซน์การออกแบบที่ร่วมสมัย สามารถสวมใส่ได้ทุกโอกาสและวัย
– พัฒนาการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

“ระหว่างคนและคน” นั้นหมายถึงการเกื้อกูลรายได้ ผ้าหนึ่งผืน ชุดหนึ่งชุด เราช่วยใครได้บ้าง คนปั่นฝ้าย คนหาสีย้อม คนทำกี่ทอผ้า คนทอผ้า คนย้อมสีผ้า คนตัดผ้า ทุกๆครั้งที่เราสั่งผ้า คุณลุงคุณป้าจากที่เคยและคิดจะเลิกทำ ก็มีกำลังใจกลับมาทำผ้าอีกครั้ง และเราก็มีความสุขทุกครั้งที่เห็นรอยยิ้มเหล่าส่งกลับมา
“ระหว่างคนและวัฒนธรรม” ผ้าธรรมชาติคือวัฒนธรรมและภูมิปัญญาดั้งเดิม การสร้างลวดลายบนผืนผ้า การบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนรุ่นก่อนผ่านลายผ้า ทุกวันนี้มีเพียงคนไม่กี่คนที่เข้าใจและสามารถทำได้ ซึ่งส่วนมากแล้วคือผู้สูงวัย ฉะนั้นจึงเป็นที่มาว่าทำไมคนรุ่นใหม่จึงเป็นบุคคลที่ควรสืบต่อวัฒนธรรมทางภูมิปัญญาเหล่านี้ และเราก็ขอเป็นจุดเริ่มต้นของคนรุ่นใหม่ที่อยากสานเจตนารมณ์
ระหว่างคนและต้นไม้ สีจากธรรมชาติที่เราใช้ ต่างสกัดมาจากสีของ เปลือกไม้ ใบ ผล ดอก ราก และแน่นอน ทุกครั้งที่เราใช้ประโยชน์จาก 1 ต้น เราต้องปลูกต้นใหม่เพื่อทดแทนเสมอ เราจึงตระหนักดีว่า เราต้องรักและใส่ใจต้นไม้มากเพียงใด เราจึงอยู่ด้วยกันแบบพึ่งพา “ต้นไม้พึ่งเรา เราพึ่งต้นไม้”

ชื่อกลุ่ม Activities 0utput Outcome
บริษัท   รวยบุญ กรุ๊ป  จำกัด

 

1.เสื้อผ้าตัดเย็บจากผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

2.ถุงผ้า สำหรับใส่เครื่องสำอาง เครื่องเขียน ฯลฯ

3.ต่างหูและพวงกุญแจ ประดิษฐ์จากผ้าย้อมสีธรรมชาติ

 

•สร้างรายได้ให้กับเครือข่ายแม่บ้านที่ทอผ้าจำนวน 7 คน ให้สามารถรักษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าไว้ได้  และมีรายได้จากผ้าตามออร์เดอร์ของทาง บริษัท รวยบุญ กรุ๊ป

•เครือข่ายแม่บ้านที่ตัดเย็บ 3 คนมีรายได้เสริมจากการตัดเย็บ และใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตรมาทำตัดเย็บและร่วมออกแบบเสื้อผ้า

• สร้างรายได้ให้กับแม่บ้านคนละ 5,000 – 7,000 บาทต่อเดือน

• ยังคงรักษาความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้การย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ 100%

ไม่มีวิดีโอ

Back To Top