skip to Main Content
“อิสระ-ตง” ขึ้นเวที LFC รุ่น 9 เผย “เคล็ดลับความสำเร็จ” ถึงกึ๋น

“อิสระ-ตง” ขึ้นเวที LFC รุ่น 9 เผย “เคล็ดลับความสำเร็จ” ถึงกึ๋น

หลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลงเป็นหลักสูตรหนึ่งที่จัดต่อเนื่องติดต่อกันทุกปี ตั้งแต่ปี 2553 กระทั่งรุ่นล่าสุดเมื่อปี 2560 รวมทั้งหมด 8 รุ่นมาแล้วมีผู้เข้ารับการอบรมมาแล้ว 1040 คน ซึ่งตั้งแต่รุ่นที่ 1  กระทั่งรุ่นที่ 8 ทางสถาบันผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลงที่ดูแลหลักสูตรได้ยกเครื่องหลักสูตรให้ทันสมัยทันสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา วิทยากรก็มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมและแต่ละท่านล้วนเป็นของจริงในวงการนั้นๆ

สำหรับในรุ่นที่ 9 นั้น หลักสูตร อบรมภายใต้แนวคิด “Power of Change” หรือ “พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง” เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ต้องการให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปใช้ในองค์กรและในพื้นที่ในชุมชนได้จริงๆ

อย่างไรก็ตามในการอบรมแต่ละครั้งจะมี “เซ็กชั่น” ที่ได้เชิญวิทยากรที่เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมีวัตรปฏิบัติตามแนวทางสัมมาชีพใช้ชีวิตเรียบง่าย ช่วยเหลือสังคมและชุมชนจะมาถ่ายทอดวิธีคิด ประสบการณ์การทำงาน เคล็ดลับความสำเร็จด้านธุรกิจ การบริหารจัดการ ให้ผู้เข้ารับการอบรมนำไปประยุกต์ใช้

ในครั้งนี้ นับว่าเป็นความโชคดีเพราะนักธุรกิจที่จะมาพูดถือว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จทั้งในธุรกิจ การทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัว เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปและทั้งสองท่านต่างก็เคยได้รับเลือกเป็นบุคคลสัมมาชีพมาแล้ว ที่สำคัญคราวจะมีวิทยากรขึ้นเวทีพร้อมกัน 2 ท่าน คือ คุณอิสระ ว่องกุศลกิจและคุณตง ธีระนุสรณ์กิจ  คนหนึ่งยิ่งใหญ่ในวงการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล อีกคนก็ยิ่งใหญ่ในวงการธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้เห็นมุมมองที่หลากหลาย

ท่านแรก “คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ” ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธิสัมมาชีพให้เป็น “บุคคลสัมมาชีพ” ประจำปี 2553 คุณอิสระ มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ตลอดจนคุณงามความดีที่สั่งสมมาตลอดชีวิตการทำงาน จนเป็นที่ยอมรับของผู้คนในสังคม โดยใช้แนวทางดำเนินชีวิตตามหลักสัมมาชีพ ที่มีคุณธรรม จริยธรรมกำกับ จนสามารถนำพาธุรกิจในเครือมิตรผลไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นคง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

จุดเริ่มต้นชีวิตจากชาวไร่อ้อยบนผืนดินไม่กี่สิบไร่ของครอบครัว “ว่องกุศลกิจ” แต่ด้วยความมานะบากบั่น ขยัน และอดทน ประกอบกับวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล ทำให้มีบทบาทสำคัญในการพลิกฟื้นเกษตรกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทยให้กลายเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลอันดับหนึ่งแห่งเอเชีย พร้อมได้ช่วยพัฒนาชาวไร่  ทั่วภูมิภาคของประเทศไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผลักดันโครงการจำนวนมากเพื่อพัฒนาและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ตลอดจนให้องค์ความรู้ที่ทำให้ชาวไร่อ้อยเติบโตควบคู่ไปพร้อมกับเครือมิตรผลด้วยเช่นกัน สำหรับบทบาทกับชุมชนบริษัทมิตรผลได้เข้าไปช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ที่มีการปลูกอ้อยหลายพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อทำให้ชาวไร่อ้อยมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น

อีกท่านที่จะขึ้นเวทีถ่ายทอดประสบการณ์คือ คุณตง ธีระนุสรณ์กิจ กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด รางวัลบุคคลต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2560คุณตง เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจนำเข้าและผลิตอาหารสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และขนมต่างๆ เพื่อการส่งออกและจำหน่ายในประเทศรายแรกๆ ของประเทศเมื่อ 60 ปีที่แล้วซึ่งเป็นห้วงเวลาที่ประเทศไทยถือว่ายังไม่เจริญอย่างเช่นทุกวันนี้ สิ่งที่เขาทำในยุคนั้นถือว่าเป็นความกล้าหาญและวิสัยทัศน์กว้างไกล

เขาเริ่มจากธุรกิจเล็กๆ ในครอบครัวซึ่งกิจการเติบโตอย่างต่อเนื่อง กระทั่งมาเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ระดับแนวหน้าของประเทศมีสินค้านำเข้าและผลิตเองเพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกแต่ละปีมูลค่าหลายพันล้านบาท สิ่งที่ “คุณตง” ให้ความสำคัญมาโดยตลอดคือ การใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย สมถะ เอาใจใส่ผู้ร่วมงานเหมือนคนในครอบครัวและการอุทิศตนให้กับ “กิจกรรมเพื่อสังคม” มาอย่างต่อเนื่อง บทบาทกับสังคม นั้นมีมากมายหลายรูปแบบทั้งชุมชนที่อยู่ในละแวกโรงงาน การช่วยเหลือทางราชการ ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวไรซ์เบอรี่นำข้าวมาแปรรูปเป็นขนมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชาวนา

จากประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการและประสบการณ์ที่ทั้งสองท่านได้สะสมมาตลอดเกือบครึ่งศตวรรษจนตกผลึกจะถูกกลั่นร้อยเรียงมาให้ผู้เข้าอบรมได้ฟังกันอย่างเต็มอิ่ม  ซึ่งปกติทั้งสองท่านไม่ค่อยขึ้นเวทีถ่ายทอดประสบการณ์ที่ไหนจึงไม่ได้หาฟังกันได้ง่ายๆ แต่ในหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 9  ทั้งสองท่านได้สละเวลาอันมีค่าขึ้นเวทีพร้อมๆ กันในหัวข้อ “วิถีสัมมาชีพ”  ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 งานนี้พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง

ไม่มีภาพกิจกรรม

ไม่มีวิดีโอ

Back To Top