skip to Main Content
เผยโฉม 5 ผู้ประกอบการ คว้ารางวัลเอสเอ็มอีต้นแบบสัมมาชีพปี 61

เผยโฉม 5 ผู้ประกอบการ คว้ารางวัลเอสเอ็มอีต้นแบบสัมมาชีพปี 61

รายงานข่าวจากมูลนิธิสัมมาชีพเปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการพัฒนาวิสาหกิจได้คัดเลือกผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะได้รับรางวัลเอสเอ็มอีต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2561 ทั้ง 5 รายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่
1) บริษัท กฤษณาเฮลท์ตี้โปรดักส์ จำกัด จังหวัดนครราชสีมา แปรรูปสินค้าเกษตรอาหาร ขนมอบกรอบจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์บริหารงานโดย “คุณสุทธิสินธุ์ อัครพลโชติ” ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดนครราชสีมา และเลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
2) บริษัท ไบโอไบรท์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 329/1 หมู่ 10 ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยมี “คุณปัณณพัทธ์ ปภาพงศ์พศุตม์” เป็นผู้บริหาร จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2551 การดำเนินกิจการของบริษัท ผลิตสินค้าผลิตน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกาย
3) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นทีที 888 “คุณธีระวัฒน์ วิไลรัตน์” เป็นผู้บริหาร จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ตั้งอยู่ที่ 28/1 หมู่ 2 ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินกิจการส่งออกผักเศรษฐกิจผักปลอดสารและการเกษตรปลอดภัย GAP หน่อไม้ฝรั่งผงเพื่อสุขภาพ
4) บริษัท ซิมพลี เด็คคอร์ จำกัด เลขที่104/3 หมู่ 3 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ บริหารงานโดย “คุณธนากร สุภาษา” จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2547 การดำเนินกิจการของบริษัท เป็นโรงงานผลิตและส่งออกกระดาษสาและผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาโดยต้องการอนุรักษ์ และพัฒนางานหัตถกรรมให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมไทย
5) บริษัท ซีอาร์-วัน ไบโอพลัส จำกัด บริหารงานโดย “คุณจรูญ ส่างส่วยยี่” ประกอบธุรกิจผลิตและ จัดจำหน่ายสารชีวภาพทางการเกษตร ไคโตซานจากเปลือกกุ้งและสมุนไพรพื้นบ้าน
ทั้งหมดนี้คัดเลือกจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจำนวน 11 รายและ จากผู้สมัคร จำนวน 47 ราย สำหรับกระบวนการทำงานเมื่อคณะกรรมการพัฒนาวิสาหกิจ มูลนิธิสัมมาชีพ ประกอบด้วยภาคีที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานรางวัลจำนวน 16 ท่านได้กลั่นกรองใบสมัครและได้ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกแล้วก็จะแบ่งคณะกรรมการเป็นชุดย่อยๆ ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมกิจการในพื้นที่จริงเพื่อจะตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติตรงตามที่นำเสนอข้อมูลหรือไม่ หลังจากนั้นกรรมการแต่ละชุดที่ลงพื้นที่ก็ให้คะแนนในแต่ละรายแล้วจึงนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาวิสาหกิจทั้ง 16 ท่าน ซึ่งจะมีหน้าที่พิจารณาและทำการตัดสินในกรรมการชุดเดียวกันนี้ในการพิจารณาจึงเป็นไปด้วยความรอบคอบและชอบธรรมอย่างยิ่ง
“สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลเอสเอ็มอีต้นแบบทั้ง 5 รายจะเข้ารับรางวันในงานมอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพในปีนี้ โดยจัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทรารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล เวิลด์ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น.- 21.00 น.” รายงานข่าวกล่าว

ไม่มีภาพกิจกรรม

ไม่มีวิดีโอ

Back To Top