skip to Main Content
1-800-987-654 admin@totalwptheme.com
โครงการวิสาหกิจชุมชน “คุณแจ๋ว คลีนเซอร์วิส (Clean Service)”

โครงการวิสาหกิจชุมชน “คุณแจ๋ว คลีนเซอร์วิส (Clean Service)”

โครงการวิสาหกิจชุมชน “คุณแจ๋ว คลีนเซอร์วิส (Clean Service)”


 

“คุณแจ๋ว คลีนเซอร์วิส (Clean Service)”

เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 เริ่มจากการสนับสนุนให้แม่บ้านในชุมชนทำบัญชีครัวเรือนพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงิน การตั้งเป้าหมายในชีวิต และสร้างโอกาสในชีวิตด้วยการหารายได้เพิ่ม จนได้พัฒนามาเป็นการจัดตั้ง วิสาหกิจชุมชน “คุณแจ๋ว คลีนเซอร์วิส” ที่เป็นการรวมกลุ่มแม่บ้านในชุมชนเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม ด้วยการให้บริการงานแม่บ้านทำความสะอาดในคอนโดมิเนียมรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก (สุขุมวิท64)
โดย บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ริเริ่มนำโครงการคุณแจ๋ว คลีนเซอร์วิสเข้าสู่ชุมชน โดยให้การสนับสนุนองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพของกลุ่มแม่บ้าน สร้างการมีส่วนร่วมให้สมาชิกในวิสาหกิจฯ ได้ร่วมคิด ร่วมทำ ออกแบบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง และสร้างรายได้หมุนเวียนในกลุ่ม ทำให้สมาชิกมีรายได้เสริม ตอบโจทย์ที่รอบๆ ชุมชน ที่มีคอนโดมีเนียมเพิ่มขึ้นจำนวนมาก มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเองได้ และมีความสุขในครอบครัวมากขึ้น

ตัวอย่างที่บางจากฯ ร่วมสนับสนุน ยกตัวอย่างเช่น
• จัดอบรมและเทคนิคการทำความสะอาด จากสถาบัน LPN Academy
• สนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินงาน กรณีที่กลุ่มวิสาหกิจไม่สามารถจัดหาเองได้
• อบรมการทำบัญชีธุรกิจและการทำบัญชีเบื้องต้น
• ดำเนินการสร้างระบบ การบริหารงาน การประเมินผลแบบ online
• จัดอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับให้บริการลูกค้าต่างชาติ
• ให้คำปรึกษาในการร่วมพัฒนาการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน

 

คุณแจ๋ว คลีนเซอร์วิส โดยแม่บ้านกลุ่มชุมชนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก พร้อมให้บริการ ทำความสะอาด คอนโดมิเนียม ด้วยฝีมือและคุณภาพการให้บริการ ที่ได้มาตรฐาน ระดับมืออาชีพ บริการด้วยใจ

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่
• โทร 092 248 4025
• Add Line id : 092 248 4025 // https://www.facebook.com/mabancleanserve/
• ให้บริการ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.
• ขอจำกัดพื้นที่การให้บริการ เฉพาะพื้นที่ซอยสุขุมวิท 50 – สุขุมวิท 66 เท่านั้น

CLICK เพื่อดาวน์โหลด แผ่นพับโครงการ “คุณแจ๋ว คลีนเซอร์วิส”

 


ติดตามข้อมูลข่าวสานของมูลนิธิสัมมาชีพเพิ่มเติมได้ที่:

https://www.facebook.com/sammachiv

https://www.facebook.com/chumchonmeedee

https://www.youtube.com/user/RightLivelihoods

ไม่มีวิดีโอ

Back To Top