skip to Main Content
โค้งสุดท้าย LFC 9 สุดคึกคัก

โค้งสุดท้าย LFC 9 สุดคึกคัก

โค้งสุดท้าย LFC 9 สุดคึกคัก องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคมและคนทั่วไปให้ความสนใจคับคั่ง เหลือที่นั่งจำกัดแล้ว ด้านวิทยากรพร้อม อุตตม – สนธิรัตน์ – อิสระนำทีมกูรูทุกสาขาอาชีพขึ้นเวที  พร้อมยกเครื่องหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 9 ครั้งใหญ่หวังนำไปปฏิบัติได้จริง

 รายงานข่าวจากมูลนิธิสัมมาเปิดเผยถึงความเคลื่อนไหว “หลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 9” หรือ LFC 9 ว่า ขณะนี้มีความพร้อมเกือบจะ 100% คาดว่าจนถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันเปิดอบรมวันแรก ทุกอย่างจะเรียบร้อยสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นวิทยากรที่มาบรรยายล้วนแต่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถได้ตอบรับคำเชิญเกือบครบทุกคน

โดยเฉพาะ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ก็ตอบรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับในภาคเอกชนก็จะมีทั้ง คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล คุณตง ธีระนุสรณ์กิจ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งทั้งสองท่านเคยได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบสัมมาชีพมาแล้ว ในส่วนผู้บริหารมืออาชีพ นำทีมโดย คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ และคุณวิเชฐ ตันติวานิช เป็นต้น

ในส่วนภาคราชการก็มี คุณอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ผู้นำวิสาหกิจชุมชนที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปให้เกียรติมาเป็นวิทยากรอีกหลายท่าน

ส่วนผู้เข้ารับการอบรมขณะนี้ยิ่งใกล้วันก็ยิ่งแสดงความสนใจกันอย่างคึกคักมีทั้ง ภาคธุรกิจ ภาคราชการซึ่งเป็นหน่วยงานเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจเพื่อสังคมและชุมชนและยังมาจาก ภาคประชาสังคม ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และวิสาหกิจชุมชนต่างๆ

รวมทั้งบุคคลทั่วไปให้ความสนใจสมัครเข้ามาอย่างคึกคักเช่นเดียวกัน ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการทำการคัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติกันอย่างขะมักเขม้น  คาดว่าอีกไม่กี่วันก็น่าจะเป็นไปตามเป้าหมาย 100 คน แต่ตอนนี้ยังพอมีที่นั่งเหลืออยู่เล็กน้อยเท่านั้น

ด้านคุณวิเชฐ ตันติวานิช ประธานคณะกรรมการสถาบันผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง มูลนิธิสัมมาชีพ กล่าวว่า “บทบาทของมูลนิธิสัมมาชีพ ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการสร้างผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลงให้ออกไปรับใช้สังคม เพราะการมีผู้นำที่เข้มแข็งจะเป็นฟันเฟืองที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนทุกภาคส่วนเพื่อให้  การเปลี่ยนแปลงสามารถเกิดขึ้นได้จริงนำไปสู่สัมมาชีพเต็มพื้นที่ และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจจากฐานรากไปสู่เศรษฐกิจท้องถิ่นและเศรษฐกิจในประเทศ” มูลนิธิสัมมาชีพ จึงได้จัดทำโครงการอบรมหลักสูตร “ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง” (Leadership for Change : LFC) รุ่นที่ 9 ภายใต้แนวคิด “พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง” (Power of Change)

สำหรับในรุ่นที่ 9 นี้เรียกว่าพิเศษกว่าทุกๆ รุ่นที่ผ่านมา เพราะได้มีการปรับปรุงเนื้อหาและกิจกรรมของการอบรมโดยมุ่งที่จะให้ผู้เข้าอบรม วิทยากร องค์กรพันธมิตรผู้ร่วมสนับสนุน มีส่วนร่วมในการค้นหาและออกแบบ หลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อร่วมกันสร้างเป็น “พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง” (Power of Change) จะมีการเจาะลึกในกรณีศึกษาและการประมวลต้นแบบความสำเร็จจากองค์กรพันธมิตรและหน่วยงานสนับสนุน และการสร้างพันธะสัญญาร่วมกันที่จะเป็น ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตร “ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง” (Leadership for Change : LFC) ได้ดำเนินการติดต่อกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนกระทั่งปัจจุบัน โดยมีผู้ได้รับการอบรมหลักสูตรนี้ไปแล้ว 8 รุ่น ร่วมสร้างผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว จำนวน 1,040 คน ซึ่งมาจากภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม

อนึ่ง มูลนิธิสัมมาชีพได้เปิดรับสมัครผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 9 และกำหนดการอบรม ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เริ่มวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม – วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 ณ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย รายละเอียดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิสัมมาชีพ โทร. 02-530-9204-5, 085-058-9877 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่ www.right-livelihoods.org และ www.facebook.com/sammachiv

*******************************************

ไม่มีภาพกิจกรรม

ไม่มีวิดีโอ

Back To Top