skip to Main Content
โผออกแล้ว บุคคลสัมมาชีพปี 61 “ประทีป ตั้งมติธรรม” มาวิน เตรียมมอบรางวัล 27 พ.ย. นี้ ก.ก. ยืนยันเหมาะสมทุกประการ

โผออกแล้ว บุคคลสัมมาชีพปี 61 “ประทีป ตั้งมติธรรม” มาวิน เตรียมมอบรางวัล 27 พ.ย. นี้ ก.ก. ยืนยันเหมาะสมทุกประการ

รายงานข่าวจากมูลนิธิสัมมาชีพเปิดเผยว่า ขณะนี้ผลการคัดเลือกบุคคลสัมมาชีพ ประจำปี 2561 ได้บุคคลสัมมาชีพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ โดยมี นายสมพล เกียรติไพบูลย์ เป็นประธาน ได้มีมติเอกฉันท์เลือกนายประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ที่เหมาะสมกับรางวัลบุคคลสัมมาชีพ ประจำปีนี้

“สำหรับการพิจารณาบุคคลสัมมาชีพนั้น คณะกรรมการยึดหลักการเช่นเดียวกับปีที่ผ่านๆ มา กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลเป็นที่รู้จักได้รับการยอมรับจากสังคมในการประกอบอาชีพสุจริตดำเนินธุรกิจตามหลักสัมมาชีพ ยึดมั่นในการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นยึดหลักการทำธุรกิจบนความถูกต้องดีงาม คำนึงถึงการรักษาสภาวะแวดล้อม และไม่เอาเปรียบผู้อื่น และมีความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรคความยากลำบากจากวิกฤติการณ์มาได้” รายงานข่าวกล่าว

รานงานข่าวกล่าวต่อไปอีกว่า สำหรับกระบวนการพิจารณาเริ่มตั้งแต่ทางคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ ที่มี นายสุมิตร เพชราภิรัชต์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ ได้มอบหมายให้คณะทำงาน ประกอบด้วย นายผดุงศักดิ์ พื้นแสน รักษาการผู้อำนวยการมูลนิธิ สรรหาบุคคลและเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ร่วมกันสรรหานักธุรกิจที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ในที่สุดคณะกรรมการบริหารได้พิจารณาคัดเลือกนักธุรกิจที่อยู่ในข่ายที่เหมาะสมจำนวนหนึ่งแล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ เพื่อพิจารณาเป็นขั้นตอนสุดท้าย

ในที่สุดคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้พิจารณาด้วยความรอบคอบและชอบธรรมจึงมีมติเลือกนายประทีป ตั้งมติธรรม เป็นบุคคลสัมมาชีพประจำปีนี้และนับเป็นคนที่ 6 ตั้งแต่มีการมอบรางวัลนี้ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา

โดยก่อนหน้านี้มีนักธุรกิจที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลสัมมาชีพแล้วทั้งหมด 5 คน ประกอบด้วย คนแรกคุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ เป็นบุคคลสัมมาชีพประจำปี 2552 คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ  ประธานกรรมการกลุ่มน้ำตาลมิตรผล บุคคลสัมมาชีพ ประจำปี 2553 คุณไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการบริษัท ยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บุคคลสัมมาชีพ ประจำปี 2554 คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตชิบาไทยแลนด์ จำกัด บุคคลสัมมาชีพ ประจำปี 2555 และคุณตง            ธีระนุสรณ์กิจ กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคซีจี กรุ๊ป จำกัด บุคคลสัมมาชีพ ประจำปี 2560

สำหรับประวัติของ คุณประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหารบริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน) เกิดวันที่ 28 พฤศจิกายน 2491 ในวัยเด็กนับว่าฐานะยากจน เนื่องจากธุรกิจของครอบครัวที่ขายวัสดุก่อสร้างและร้านค้าไม้ประสบปัญหา มิหนำซ้ำต้องมาสูญเสียคุณพ่อในวัย 13 ปี เท่านั้น

แต่ด้วยความที่เป็นคนเรียนดีและมีความมานะอดทน จนสามารถเรียนจบระดับปริญญาโท จากที่ University of Illinois ที่ Urbana Champaign สาขา Housing เรียน 1 ปี จบหลักสูตร M.Arch เกียรตินิยมกลับมาจากอเมริกาก็ตั้งบริษัทสถาปนิกของตัวเอง แต่มีงานไม่มากนัก จึงยุบบริษัทแล้วมาร่วมทำธุรกิจกับพี่ชายในห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล มั่นคงสถาปัตย์ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กระทั่งในปี 2532 จึงแยกตัวออกมาเพื่อสร้างอาณาจักรใหม่ตามแนวคิดของตัวเองในนาม “ศุภาลัย” ที่ลงทุนโครงการบ้านจัดสรรและคอนโดฯ อาคารสำนักงาน ทั้งในกรุงเทพฯ หัวเมืองหลักๆ ในต่างจังหวัดและต่างประเทศ

ปัจจุบัน ศุภาลัย เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อันดับต้นของประเทศด้วยระเวลา 29 ปี สินทรัพย์มีมูลค่ากว่า 5 หมื่นล้านบาท ด้านสังคม ได้ก่อตั้งโครงการ “แสงประทีป” เป็นโครงการสร้างแสงสว่างทางสติปัญญาให้กับคนในสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน มอบที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต และช่วยพัฒนาถนนหนทางที่มีปัญหา เหนือสิ่งใด ในโครงการศุภาลัยเองก็ได้เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนที่อยู่อาศัยในโครงการเป็นอย่างดี ในด้านการลงทุนก็สร้างงาน ทั้งทางตรงและทางอ้อมทำให้คนนับแสนคนมีรายได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สำหรับพิธีมอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น.- 21.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล เวิลด์

ไม่มีภาพกิจกรรม

ไม่มีวิดีโอ

Back To Top