skip to Main Content
LFC รุ่น9 ชุมนุมวิทยากรคึกคัก “หัวข้อบรรยาย” เข้มด้วยคุณภาพ

LFC รุ่น9 ชุมนุมวิทยากรคึกคัก “หัวข้อบรรยาย” เข้มด้วยคุณภาพ

นับถอยหลังอีกไม่กี่วันนับจากนี้ หลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 9 หรือ LFC 9 ก็จะเริ่มเปิดการอบรมในวันที่เสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ซึ่งทุกอย่างพร้อม 100% โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิทยากรที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญ ซึ่งวิทยากรที่มาร่วมอบรมในแต่ละรุ่นของ LFC ตั้งแต่รุ่นแรกกระทั่งรุ่นล่าสุด ล้วนแต่มีคุณภาพเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นจริงๆ

นับว่าเป็นความโชคดีของ LFC 9 ที่วิทยากรที่ทางคณะผู้จัดการอบรม ตั้งใจจะเชิญตั้งแต่แรกตอบรับคำเชิญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลายๆ ท่านก็ได้เปิดตัวไปบ้างแล้ว อย่างเช่น ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจะมาบรรยายในหัวข้อ “New S-curve ก้าวย่างของเศรษฐกิจ” และคุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาเศรษฐกิจระดับเมือง-เมืองรอง/ท้องถิ่น” ดร.อุตตม จะนำเสนอภาพใหญ่ว่าอนาคตประเทศจะไปทางไหนส่วนคุณสนธิรัตน์ จะเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจฐานราก

นอกจากนี้ก็มี คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล และคุณตง ธีระนุสรณ์กิจ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งทั้งสองท่านได้รับรางวัลบุคคลสัมมาชีพมาแล้ว จะขึ้นเวทีพร้อมกันในหัวข้อ “วิถีสัมมาชีพ” ผู้ที่เข้าอบรมจะได้รู้วิธีคิด วิธีทำงาน และมีวัตรปฏิบัติอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ และที่เปิดตัวไปแล้วอีกชุดหนึ่งนั่นคือ ทีมนักวิชาการที่จะมานำเสนอ “การวิเคราะห์เครื่องมือ (กระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน)” โดยดร.สุนทร คุณชัยมัง ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ  ดร.สมฤดี ศรีจรรยา ดร.ณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์ และดร.ณัชชา เทียมพิทักษ์

แต่ที่ตอบรับมาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งยังไม่มีการเปิดตัวแต่ละคนล้วนเป็นระดับกูรูในสาขานั้นๆ  การอบรมครั้งนี้เปิดหลักสูตรด้วยการบรรยายของ ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ ปรมาจารย์ด้านไอที คนแรกๆ ของเมืองไทย จะบรรยายในหัวข้อ “ความท้าทายใหม่” และตามด้วย คุณวิเชฐ ตันติวานิช ในหัวข้อ  “ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง” และคุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ จะมาฉายภาพกว้างในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”

แค่วันแรกก็นับว่าน่าสนใจแล้ว ยังมีผู้รู้อีกหลายท่านที่ตอบรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บางท่านไม่เคยรับเป็นวิทยากรในหลักสูตรไหนมาก่อน แต่รับปากจะมาบรรยายให้กับหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง เท่านั้น ทั้งดร. คณิศ แสงสุพรรณ ที่มีประสบการณ์บริหารอย่างโชกโชนจะมาถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ  “EEC หัวลากขบวนใหม่เศรษฐกิจไทย” จะมาฉายภาพปัจจัยใหม่ๆ ที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเคลื่อนไปข้างหน้าได้

คุณอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน ที่ปั้นโอทอปและนวัตวิถีจนโด่งดังจะมาบรรยาย เรื่อง “เศรษฐกิจท้องถิ่นกับนวัตวิถี” ตามด้วยคุณต้องใจ ธนะชานันท์ และคุณประวิช สุขุม จะมาบรรยายในหัวข้อ “ประชารัฐกับ cross  sector collabolation”

นอกจากนี้ ผู้บริหารของกาแฟวาวี กับเรือนไหมใบหม่อนที่เคยได้รางวัลเอสเอ็มอีต้นแบบสัมมาชีพ จะขึ้นเวทีพร้อมกับผู้แทน จาก SMEs Development Bank ในหัวข้อ “รางวัลSMEs-สัมมาชีพกับ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน” และจะพบกับการบรรยายกลุ่มย่อยที่มีขึ้นเป็นครั้งแรกในหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง โดยจะมี 2 ครั้ง ๆ ละ 6 ห้องย่อย รวมทั้งหมด 12 หัวข้อจากวิทยากร 12 ท่าน น่าสนใจมาก ดังรายละเอียดที่นำเสนอไปแล้ว

นี่เป็นไฮไลท์ในการอบรมและได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรมผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลงในรุ่นที่แล้ว อย่างมาก นั่นคือ การสรุปการบรรยายในแต่ละวันด้วยรูปแบบกระชับ เข้าใจง่าย จาก ดร.สุนทร คุณชัยมัง ที่รับผิดชอบหลักสูตรนี้ นอกจากนี้ยังมีดูงานนอกสถานที่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมผัสกับของจริงอีกด้วย

หลักสูตรนี้ จึงเป็นหลักสูตรเข้มด้วยคุณภาพอย่างแท้จริง

ไม่มีภาพกิจกรรม

ไม่มีวิดีโอ

Back To Top