skip to Main Content

สัมมาชีพทางรอดของสังคมไทย

เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โครงการ ”Dynamic Surin Forum “เสวนาในหัวข้อ “สัมมาชีพทางรอดของสังคมไทย” โดยมีวิทยากรหลัก 1)พระ…

อ่านรายละเอียด...

รางวัลวิสาหกิจชุมชน-สัมมาชีพ

หลักการและเหตุผล ความเป็นมา ด้วย "มูลนิธิสัมมาชีพ" เป็นองค์กรสาธารณะที่ดาเนินงานภายใต้หลักการการสร้าง "สัมมาชีพเต็มพื้นที่" ผ่านกา…

อ่านรายละเอียด...
คืนสู่เหย้า ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

คืนสู่เหย้า ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง

มูลนิธิสัมมาชีพและชมรมผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง ขอเชิญร่วมงาน คืนสู่เหย้า ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์…

อ่านรายละเอียด...
Back To Top